Vulturis

Vulturis, Den store fuglen, avbildes ofte som en gigantisk gribb, eller som en mann med en gribbshode og svartevinger. Han leder de døde sjelene til etterlivet.

Domains: Death,

Vice: Sloth Virtue: Composure

Vulturis

Panera Theezar