The pair

The Pair består av Wanamke den gode kvinnen. Hun er avbildet som en langhåret kvinne som ofte bærer en bue eller et skjold. Hun er guden for fred og alt som har med fred og gjøre. Amaniene i stammene i Enzi sees på som å ha hennes favør når de blir valgt til å lede. Hennes motstykke og make er en stor mann ofte avbildet med et spyd eller en øks. Han kalles Matu og Shujaaene i stammene sees på å ha hans favør når de vinner. Han er guden for krig og styrke men er også rettferdig og en god far.

The pair

Panera Theezar