Pretoris

Pretoris Den vise, Den vise Manticoren blir han også kalt, Han avbildes som en majestetisk manticore, ofte med en bok eller en kule eller et fat i potene. Han avbildes også som en mann med løvehode, gyllen pels, Flaggermusvinger, samt scorpion hale. Han er guden for visdom og kunnskap.

Domains: Knowledge

Vice: Pride Virtue: Temperance

Pretoris

Panera Theezar