Enzian nomadic tribes

De enziske stammefolkene er mange men ganske like. De deler religion, kultur, samfunnsstruktur og lover. Allikevel er de oftere enn ikke i krig med hverandre. For de enziske savannene er et hardt sted med få ressurser og retten til disse ressursene betyr alt. Enzerne har to ledere. En samfunnsstruktur basert på gudene deres The pair. Den ene lederen er lederen i fredstid og styrer stammen i hverdagslivet. Han/hun kalles Amani. Han/hun er den daglige regjerende maktholderen og har også retten til å skape nye lover i stammen om det skulle trenges. Den andre er lederen for krigstid og alt som har med krigføring å gjøre. Han kalles Shujaa. Han er også den dømmende makten i stammen og dømmer i alle saker som disputeres (dog det er sjelden en sak går så langt som til shujaaen ettersom rettferdighet ofte utføres av mennene i kamp).

Enzian nomadic tribes

Panera Theezar